MUZIEKWEEKEND PESSE
26 en 27 mei 2023
Tickets vrijdag Tickets Zaterdag

Reglement Muziekweekend Pesse

• Veiligheidscontrole maakt onderdeel uit van de entree. Bezoekers kunnen hierbij gefouilleerd worden; degene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang geweigerd worden.

• Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. 

Alcohol onder de 18 jaar is ten strengste verboden! (legitimatie verplicht).

ROKEN IN DE TENT IS VERBODEN! LACHGAS WORDT NIET TOEGESTAAN!

• Het is niet toegestaan om eigen eten & drinken mee te nemen op het evenemententerrein. Bij de ingang zal dit in beslag worden genomen. Er is -tegen betaling met munten- volop eten & drinken verkrijgbaar op het festivalterrein.

• Parkeer op de aangegeven terreinen. Auto's die elders geparkeerd staan zullen worden weggesleept.

• Het is niet toegestaan te kamperen of te overnachten op de parkeerterreinen en de daarom liggende weilanden, zandwegen etc.

• Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, drinken, harddrugs, softdrugs in grotere hoeveelheid dan wettelijk gedoogd, glaswerk, blik, plastic flessen,(vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen (waaronder selfiesticks). Kleine camera’s en amateur-apparatuur (bijv. GoPro) is o.v.b. toegestaan.

• Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zul je aan de politie worden overgedragen.

• De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein. Huisdieren zijn absoluut niet toegestaan.

• Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. beveiligings/bewakingspersoneel.

• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

• Bij enkele shows kan/zal vuurwerk worden gebruikt. Bijwonen van dergelijke shows is op eigen risico.

• De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.

• AVG! Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

• Flyeren op en rondom het festival is verboden (Algemene Plaatselijke Verordening). Mensen die toch menen dat te moeten doen zullen bekeurd worden door aanwezige politie. Collega organisaties zijn van harte welkom om posters op te hangen. Vooraf even aanmelden. 

• Er bestaat geen mogelijkheid tot geldteruggave, entreekaarten te annuleren of om te ruilen, tenzij het evenement wordt geannuleerd. Bij verplaatsing van het evenement blijven de kaarten geldig voor de nieuwe datum. 

• Munten worden niet teruggenomen. Deze zijn voor een volgend evenement weer te gebruiken.,